Quy định, Quy trình dịch vụ và Hệ thống phần mềm BCCP
Topic: Re: Mã KH lớn

Diễn đàn thảo luận

Trang 1 trong 1 (3 kết quả)


Posted by thanh_bdsl on 08-13-2013 4:10 PM
khi thực hiện triển khai tập huấn tại đơn vị thì ta sử dụng mã KH lớn trong hệ thống đã có sẵn.(VD: KH2400003).nhưng khi đi vào làm thực tế chính thức từ 1/9 thì ta sừ dụng mã KH ở đâu, và muốn khai báo KH lớn để sinh ra mã như trên thì làm ở đâu. mong các a giúp đỡ.

Posted by dienbien on 08-14-2013 1:36 PM
Hình như mã KH lớn được khai báo trong hệ thống CRM, chắc sau này sẽ có hướng dẫn thôi mà anh Thành. Tạm thời ngồi hóng thôi.

Posted by tamnt on 08-14-2013 4:10 PM
Đúng là phần KH sẽ đc khai báo trong hệ thống CRM.
Trong lúc chưa có hướng dẫn triển khai CRM thì khách hàng của các đơn vị sẽ nhập trên phần mềm BCCP  theo mã và các thông tin của khách hàng đó vào phần Người gửi khi nhận gửi.